Účetnictví podnikatelé

Účetní služby pro podnikatele

Účtujeme v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. zákona o účetnictví s jeho prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb..

S radostí neprodleně zavádíme do vedeného účetnictví všechna nová nařízení a vyhlášky, která si pro nás zákonodárci připravují.

Mimo výčet hlavní činnosti můžeme připravovat a předkládat znění vnitropodnikových směrnic, legislativní minimum pro správu GDPR, OBZP a PO, připravovat podklady pro provádění inventur a další administrativní činnosti, která může zabránit zbytečným sankcím ze strany kontrolních úřadů.

Základní objem práce v rámci hlavní činnosti:

 • vedení hlavní knihy, účetního deníku
 • zpracování účetních dokladů
 • DPH, hlášení, evidence
 • účtování grantů a dotací, rozpočetnictví
 • závěrkové operace – příprava přiznání daně z příjmů
 • tvorba rozvahy, výkazů zisků a ztrát
 • příloha k účetní závěrce
 • evidence dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku
 • dokladová inventura
 • analýzy dle potřeb klienta, cash flow
 • výpočet odpisů, tvorba rezerv
 • příprava na archivaci
 • a jiné

Pro více informací využijte náš poptávkový formulář.