Mzdová agenda

Mzdová legislativa České republiky opravdu není nic jednoduchého a ve spleti novel a změn se jen těžko orientuje. Na to, aby mzdy a personalistika  Vašich zaměstnanců byla zpracována opravdu kvalitně, by jste potřebovali přinejmenším mzdovou účetní, právníka a kvalitní software. O ostatních režijních nákladech s tím spojených ani nemluvě. Kromě toho by se ve Vašem  kalendáři  musely neustále objevovat zákonné termíny, ve kterých by jste museli jednotlivé povinnosti v rámci mezd a personalistiky splnit. Tyto termíny jsou závazné a jejich nesplnění by mohlo mít za důsledek sankce ze strany správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, finančního úřadu a pod. Aktuálně připravujeme balíčky pro správu GDPR.

Základní objem zpracování mezd zahrnuje:

 • zpracování a výpočet měsíční mzdy
 • evidence mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění
 • výplatní pásky
 • vyhotovení příkazů k úhradě
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • zajištění administrativy týkající se zaměstnanců
 • vypracování měsíčních přehledů pro OSSZ a ZP
 • roční zúčtování daní
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení pro půjčky, zápočtové listy aj.
 • osobní evidence
 • příprava na archivaci
 • komunikace s úřady
 • zastupování při kontrolách
 • dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • vyúčtování daní ze závislé činnosti a srážkové daně
 • personální agenda (pracovní smlouvy a smlouvy konané mimo pracovní poměr)

základní cena za jednoho zaměstnance DPP 150,-Kč, DPČ  a PS 250,- Kč, cena je včetně nezbytné administrativy (přihlášky, odhlášky, ELDP a pod.)

Pro více informací využijte náš poptávkový formulář.