Novinky

24. 1. 2020

velmi krátce:

-pro časté dotazy ohledně zpracování daňových přiznání sdělujeme, že na finalizaci daňových přiznání dlouhodobě spolupracujeme s daňovými poradci, případně právníky

-minimální zálohy OSVČ: OSSZ – 2.544,-, ZP – 2.352,- OBZP – 1.971,-

-EET takřka pro všechny od května. Vše můžeme vyřídit za Vás

-více na našem fcb: Petr Bartoníček s.r.o.

17. 3. 2019

„Paušální daň má být podle současných představ ministerstva financí placena měsíčně jedinou platbou a má zahrnovat minimální zálohy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok. K tomu se má připočítat paušální daň ve výši 500 Kč. V roce 2019 by to bylo 5096 korun.“ …tak to máme zase něco pro lidi.

V oblasti daní a účetnictví se pohybuji již více jak 20 let a za tu dobu jsem podobných snah zaznamenal několik. Předpokládám, že tento návrh projde, i když ne v této podobě, minimálně horní limit příjmů bude snížen (stát přeci potřebuje vybrat daně).

Obecně ale lze říci, až přijde ta doba, že když si zažádáte na finančním úřadě, že chcete paušální daň, tak tam budete muset dojít, vyplnit nějaký formulář a minimálně doložit příjmy z minulých období. Předpokládám dostanete oč žádáte a za to zaplatíte 6.000 Kč. Výhodou ovšem bude jedna zálohová platba (super, dosud jste platily 2 a to OSSZ a ZP).

Naše praxe je taková, že klient (živnostník s paušálními výdaji), se kterým máme dlouhodobou spolupráci, nám podepíše plnou moc, pro podávání a přebírání přehledů a přiznání, přes naší datovou schránku a tím je vše hotovo. Klient již nemusí s úřady komunikovat. Roční podklady přebereme, probereme, poradíme, přiznáme, podáme a za to zaplatíte 2.000 Kč. Nevýhodou ovšem budou dvě zálohové platby a to na OSSZ a ZP.

Ještě chci připomenout, že EET 3. a 4. vlna budou spuštěny a Vám přibude další legislativní zátěž, a stejně budete evidovat hotovostní a bezhotovostní platby.

Naši klienti budou skrze naši datovou schránku přihlášeni do aplikace EET a dále budou mít možnost provádět potvrzení hotovostních plateb bez nutnosti pořizovat jakékoliv EET zařízení nebo cokoliv jiného.

Ocením, když tuto zprávu budete sdílet, aby se dostala i k těm nejmenším řemeslníkům, živnostníkům a vedlejším činnostem, kteří třeba uvažují, že s nástupem EET,
nebo pod tíhou administrativy skončí. To opravdu není potřeba.

2. 1. 2019

Zálohy OSVČ přehled pro 2019

Zdravotní pojištění min. 2208 Kč od 1. 1. 2019, pozor na změnu termínů plateb záloh

Sociální pojištění min. 2388 Kč zvýšení po podání přehledů za rok 2018

Celkem zaplatí živnostníci za rok 2019 minimálně 55 152 Kč bez toho, aby si je mohli dát do nákladů.

Přeji hodně úspěchů v tomto roce.

13. 2. 2018

…řemeslníci mají s EET odklad asi do příštího roku – volejte sláva a tři dny se radujte:

Poslední dvě fáze povinného odesílání kaž­dé vydané účtenky elektronickou cestou na berní úřady měly odstartovat v březnu a červenci. Ústavní soud však loni v prosinci rozhodl, že ministerstvo financí musí přezkoumat dopady zákona na podnikatele. A že vše musí proběhnout cestou změny zákona − a to bude trvat nejméně rok. Ministerstvo financí nyní uvádí, že očekává zapojení zbývajících podnikatelů v první polovině příštího roku.

20. 1. 2018

…něco ke GDPR. Stále probíhají školení, strašení, až řekl bych výhrůžky a přitom se stačí podívat na stránky www.gdprbezobav.cz..Takže buďte v klidu, udělejte si těch pár úprav v tom, co již máte a je to. Avšak úředníci na sebe samozřejmě nezapomněli a vytvořili si prostor v příspěvkových organizacích a státních složkách (městské úřady a pod.), které mají externího pověřence povinně, musí ho platit, musí s ním být podle jeho představ součinní a nemůžou ho vyhodit. Vzniká tak samostatná jednotka „expertů“, může to být vlastně kdokoliv, která bude mít kompletní vhled do činnosti těchto organizací a bude parazitovat na jejich práci a budou placeni z našich daní. Prostě dobré, jen tak dál…

17. 1. 2018

…chcete si uplatnit vyšší školkovné v roce 2018, tak vyzpovídejte školku, kdy vznikla, protože to je velmi nezbytný údaj, ať šiml řehtá.

Společně s růstem minimální mzdy roste i sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení.

Fyzická osoba může uplatnit tzv. slevu na dani za umístění dítěte, která má odpovídat výdajům prokazatelně vynaloženým za umístění vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Slevu na dani je možné uplatnit pouze tehdy, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období. V roce 2017 tedy bude tato částka maximálně 11 000 Kč, v roce 2018 pak maximálně 12 200 Kč.

Novelizace zákona o daních z příjmů účinná od 1. 7. 2017 upřesnila, že sleva odpovídá výdajům vynaložených poplatníkem na dané zdaňovací období, nikoli v daném zdaňovacím období.

Bylo upřesněno, že potvrzení předškolního zařízení musí obsahovat datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku živnostenského oprávnění.

16. 1. 2018

Finanční správa nesmí odmítnout daňové přiznání proto, že není podané elektronicky v požadovaném formuláři. Nesmí lidi svévolně peskovat, rozhodl soud
Finanční správa nemůže bazírovat na něčem, co si její úředníci vymyslí, a jít tak nad zákon. V čerstvém rozsudku na to upozorňuje Nejvyšší správní soud. Konstatoval, že daňová správa nesmí odmítnout daňové přiznání jen kvůli tomu, že ho dotyčný nepodal elektronicky ve formuláři, jaký sama svévolně požaduje. Průlomový rozsudek se netýká jen daňového přiznání, ale i kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb.

15. 1. 2018

…paušálníci mohou již za rok 2017 uplatnit slevu na manželku a na děti. Podmínka je hrubý obrat do 1 mil. Kč.

Snížení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů a možnost uplatnění těchto procentuálních výdajů souběžně s uplatněním slevy na manželku či daňového zvýhodnění na dítě (tento souběh lze uplatnit již za rok 2017 – v tom případě lze ovšem procentuální výdaje již za rok 2017 uplatnit jen do nově stanovených maximálních částek, např. u příjmů ze živnosti řemeslné lze 60% procentuální výdaje uplatnit jen do výše 600 tis. Kč)

7. 1. 2018

ČSSZ informuje: Kdy je možné „odejít“ do předčasného starobního důchodu
Důchodový věk mají sice až v roce 2021, přesto zvažují, že by do předčasného starobního důchodu „odešli“ o tři roky dříve, tedy v roce 2018. Ti, kteří se tak rozhodnou, budou muset získat alespoň 35 let pojištění. Pro předčasný starobní důchod totiž platí, že minimální doba důchodového pojištění se stanoví výhradně podle roku, ve kterém občan dosáhne důchodového věku….tak se budeme těšit.

5. 1. 2018

Evidence tržeb

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, bude zásadně změněn nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. 12. 2017. Z praktického hlediska se jedná zejména o následující:
•osoby, které již povinně tržby evidují (spadající do prvé etapy evidence tržeb od 1.12.2016 či do druhé etapy od 1.3.2017), nemusí od 1.3.2018 evidovat tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí obsahovat daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka přijímajícího tržby. DIČ je však nadále povinnou náležitostí daňového dokladu pro účely DPH.
•Evidence tržeb zařazených původně do 3. etapy od 1.3.2018, resp. do 4. etapy od 1.6.2018, byla odložena na neurčito. Dokud nebude přijata novela zákona o evidenci tržeb, tak podléhají evidenci tržeb pouze tržby zařazené do prvé etapy od 1.12.2016 (ubytovací a stravovací služby) či do druhé etapy od 1.3.2017 (malo a velkoobchod) – tyto tržby však nemusí být v roce 2018 evidovány, pokud splňují za rok 2017 kritérium minoritních tržeb
…tak počkáme a uvidíme

1. 1. 2018

Zvýšení záloh OSVČ na sociální a zdravotní pojištění

Zvyšují se minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, a to ve vazbě na růst průměrné mzdy. Záloha na sociální pojištění vzroste z 2 061 Kč na 2 189 Kč, tedy o 128 Kč měsíčně. Záloha na zdravotní pojištění vzroste z 1 906 Kč na 2 024 Kč, tedy o 118 Kč měsíčně

…to už je na zálohách přes 50 tisíc za rok

15. 12. 2017

…dle ústavního soudu se dočkáme v rámci EET i něčeho rozumného.

Další etapy EET čeká odklad

„ÚS dospěl k závěru o nezbytnosti zrušení „náběhu“ zbývajících etap EET. Toto bylo přijato bez všeobecného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů. ÚS respektuje skutečnosti, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu. Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo,“ zdůraznili soudci.

Podle nálezu je potřeba, aby bylo jasné, kdo vlastně bude do EET zahrnut. „Jedním ze znaků právního státu je i předvídatelnost a právní jistota. Bylo by v rozporu se zásadami demokratického právního státu uložit poplatníkům povinnost vynaložit určité finanční prostředky a úsilí ke splnění zákonné povinnosti, která by pro ně byla vzápětí zrušena, ať již na základě vyhodnocení dopadů regulace, nebo po závěru o zbytečném zatížení poplatníků,“ vysvětlili soudci, proč zrušili další rozšíření.

„Bude nyní na zvážení zákonodárce, jaký další postup pro dvě předpokládané fáze zavádění EET zvolí a jak přímo v zákoně vymezí skupiny osob z této povinnosti vyňatých, popřípadě povinných vést jen zjednodušenou evidenci,“ dodal Fiala s tím, že ke zrušení nových fází EET dojde na konci února příštího roku. Čas na nápravu u zbývajících zrušených ustanovení soud stanovil na konec příštího roku.

12. 12. 2017

Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2017 bude středa 20. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny ve středu 3. ledna 2018.

4. 12. 2017

Zákon o daních z příjmů se často novelizuje každé 2 měsíce. Aktuálně jde o 161. novelu. Zákon o DPH je na tom o něco lépe. Má za sebou 47 novel, které přicházejí „pouze“ jednou za čtyři měsíce.

…je to takové pohodové tvoření.

23. 11. 2017

V současné době připravujeme produkt určený pro menší a střední organizace, který se týká evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nová legislativa se bude týkat téměř všech právnických osob a pro řadu z nich bude náročné se v problematice zorientovat.

Vytváříme balíček minima, který musí podnikatel splňovat. Neutrácejte desetitisíce, změny pro většinu z nás nejsou tak obří, jak to vypadá.

14. 11. 2017

Aktuální novinky

1. Novela zákona o DPH
Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 129 ze dne 13. listopadu 2017 byla publikována pod č. 371/2017 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty Změna v § 54, provedená v návaznosti na nový zákon o platebním styku, nabývá účinnosti dnem 13. 1. 2018. Novelizované ustanovení § 101d odst. 1, které stanoví okruh povinných údajů kontrolního hlášení, nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

2. Nařízení vlády o vyloučení tržeb z evidence tržeb
Ve Sbírce zákonů České republiky v částce 132 ze dne 14. listopadu 2017 bylo publikováno nařízení vlády č. 376/2017 Sb. o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Nařízení vylučuje ze systému evidence tržeb tržby u těžce zrakově postižených osob a dočasně vylučuje z tohoto systému tržby z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb. Uvedené nařízení nabývá účinnosti dnem 14. 11. 2017.

3. Finanční zpravodaj č. 8/2017
Dne 9. 11. 2017 vydalo Ministerstvo financí nový Finanční zpravodaj číslo 8/2017, který obsahuje sdělení o vyhlášení dohody mezi ČR a Belize o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv, a to pod č. 62/2017 Sb.

4. Upozornění MF ČR: Nové tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018
Upozorňujeme plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na nové tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

5. Sdělení GFŘ k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvy
Generální finanční ředitelství pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů vydává Sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při cesi nájemní smlouvy.

6. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa upozorňuje členy nadnárodních skupin podniků na časté chyby v Ohlášeních
Každý český daňový subjekt, který je součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu přesahují 750 mil. EUR, musí v rámci automatické výměny informací nově podávat tzv. Ohlášení, a to prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Ohlášení se podává nejpozději do konce účetního období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků. První Ohlášení měla být podána do 31. října 2017, pokud první vykazované účetní období končilo před tímto datem. Tuto novinku přinesla novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, tzv. Country by Country Reporting (CbCR).